01. Czym jest program #invisalign #SmileSquad?

02. Dlaczego warto uczestniczyć w tym programie?

03. W jaki sposób lekarze Invisalign mogą dołączyć do programu?

04. Podsumowanie zadań i obowiązków.

05. W jaki sposób rekrutujemy?

06. Często zadawane pytania.

01

Czym jest program #invisalign #SmileSquad?

Czym jest program #invisalign #SmileSquad?

Zróżnicowany zespół ambitnych, perspektywicznie myślących twórców i influencerów, którzy wierzą, że lepsze uśmiechy mają moc tworzenia lepszej przyszłości.

Już od wielu lat łączymy lekarzy z influencerami z jednego powodu – aby umożliwić im uzyskanie nowego, piękniejszego uśmiechu i dzielenie się z innymi ich doświadczeniami związanymi z leczeniem Invisalign. Pomóż nam kontynuować te działania, zgłaszając leczenie członka drużyny invisalign #SmileSquad.

02

Dlaczego warto uczestniczyć w tym programie?

Po dobraniu pary, którą tworzą lekarz i influencer, firma Align skontaktuje się z Tobą. Uczestniczenie w programie daje Ci wiele możliwości:

 

 • Promowanie twojej praktyki stomatologicznej przez influencera poprzez wzmianki na Twój temat.
 • Wzrost świadomości marki Twojej praktyki stomatologicznej – dzięki takim działaniom za pośrednictwem postów influencerów możesz zaprezentować milionom ludzi swoje umiejętności i doświadczenie, które wykorzystujesz, lecząc wady zgryzu u swoich pacjentów. Należy pamiętać, że o charakterze wzmianek na Twój temat i na temat Twojego gabinetu decyduje influencer;
 • Rozpowszechnienie marki na szczeblu krajowym.
 • Nie przegap okazji do pojawienia się w krajowych platformach mediów społecznościowych dotyczących systemu Invisalign i zwiększenia rozpoznawalności Twojej praktyki stomatologicznej*.
 • Możliwość udostępniania treści.
 • Możesz również repostować i udostępniać treści zamieszczane przez influencera zawierające wzmianki na Twój temat. Ta opcja jest zależna od ograniczeń prawnych obowiązujących na danym rynku. Należy przestrzegać wytycznych lokalnych władz w zakresie marketingu.
 • Brak konieczności opłacania lab fee.
 • Firma Align przekaże kod vouchera pokrywający koszty lab fee Invisalign i Vivera dla danego influencera.

 

*Zasięg marki jest różny w zależności od zaplanowanych działań na danym rynku oraz obowiązujących ograniczeń prawnych.

03

W jaki sposób lekarze Invisalign mogą dołączyć do programu?

ETAP 1

Zgłoś się tutaj do leczenia influencerów.

ETAP 2

Firma Align powiadomi Cię, jeśli jacykolwiek influencerzy zostaną zakwalifikowani do poddania się leczeniu Invisalign w Twoim gabinecie. Profil(e)influencera/influencerów zostaną Ci udostępnione w celu podjęcia decyzji.

ETAP 3

Gdy wyrazisz zgodę na leczenie członka drużyny #invisalign #SmileSquad, zostanie zainicjowany proces zawarcia umowy z Align.

ETAP 4

Firma Align pomoże Ci w skoordynowaniu początkowej konsultacji stomatologicznej i przekaże kody umożliwiające rezygnację z lab fee, co pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego leczenia.
Nie zgub tego kodu!

ETAP 5

Influencer zgłosi się do Twojego gabinetu na wstępną konsultację. Konieczne będzie potwierdzenie, że kwalifikuje się on do leczenia, a następnie przesłanie kodu vouchera wraz z zaleceniami dla niego.

04

Podsumowanie zadań i obowiązków.

Nasze zadania w programie

Jakie są nasze oczekiwania wobec lekarzy Invisalign

Program #invisalign #SmileSquad.

Dbamy o to, aby członkowie drużyny #invisalign #SmileSquad byli prawdziwymi ambasadorami, zdolnymi do reprezentowania lekarzy i nas samych w istotny i autentyczny sposób.

Doskonały plan leczenia i wysoka jakość doświadczeń pacjenta – od początku po sam koniec, tak jak w przypadku każdego pacjenta.

Uczestnicy naszego programu #invisalign #SmileSquad inspirują swoich odbiorców, aby uświadomili sobie potęgę piękniejszego uśmiechu.

Przekazujemy influencerom wiedzę o prostowaniu zębów z użyciem przezroczystych nakładek i systemu Invisalign.

Zapewnienie pacjentowi wysokiej jakości doświadczeń podczas całego procesu leczenia, wspieranie go w drodze ku nowemu uśmiechowi.

Tworzą i publikują treści w mediach społecznościowych (relacje na Instagramie, filmy w serwisie YouTube itp.) dotyczące przebiegu swojego procesu leczenia Invisalign. Treści te odzwierciedlają wartości naszej marki.

Nie pobieramy lab fee zarówno za leczenie Invisalign, jak i nakładki retencyjne Vivera.

 

Leczenie stomatologiczne uwzględniające produkty inne niż produkty firmy Invisalign nie jest finansowane przez Align.

Zrzeczenie się opłat za leczenie członka drużyny #invisalign #SmileSquad. Oznacza to niepobieranie opłat od pacjenta lub firmy Invisalign.

Członkowie programu #invisalign #SmileSquad dzielą się swoimi rzeczywistymi doświadczeniami, na przykład:

 • motywacją do rozpoczęcia leczenia;
 • przebiegiem procesu leczenia Invisalign;
 • informacjami o skanerze iTero;
 • jak i dlaczego nakładki pasują do ich stylu życia;
 • odczuciami przed, podczas i po leczeniu;
 • jak ważny jest udział odpowiedniego lekarza w procesie leczenia;
 • wrażeniami dotyczącymi lekarza, gabinetu i personelu;
 • jak lekarz i system Invisalign przekształcili ich uśmiech i zwiększyli ich pewność siebie.

Chcemy, aby program #invisalign #SmileSquad odbywał się uczciwie i zgodnie z przepisami. Dlatego też wymagamy od naszych uczestników zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi marketingu przez ujawnienie wszystkich wymaganych informacji.

Z góry określ, że współpracujesz z firmą Align Technology i/lub sponsorujesz leczenie Invisalign stosowane u influencera. Jeśli w ocenie lekarza Invisalign influencer będzie wymagać jakiegokolwiek leczenia dodatkowego wykraczającego poza wykorzystanie asortymentu produktów firmy Align (Invisalign i Vivera) lub sam influencer sam zażąda takiego leczenia, należy to omówić z firmą Align i uzgodnić na etapie konsultacji.

Członkowie programu #invisalign #SmileSquad mogą wymieniać dane swoich lekarzy Invisalign i ich gabinetów, jeśli tylko otrzymali na to pozwolenie lekarza.

Pozostajemy w bliskim kontakcie z naszymi influencerami, aby zapewnić im inspirację i motywację. Monitorujemy ściśle treści i ich odbiór, aby ciągle doskonalić program.

Informuj firmę Align o wydarzeniach po każdej wizycie lub kontakcie.

Udostępniamy regularnie informacje o działaniach #invisalign #SmileSquad i influencerów leczonych przez danego lekarza.

Sprawdzaj informacje w regularnie przesyłanych wiadomościach e-mail.

05

Jak rekrutujemy członków drużyny #SmileSquad.

Aplikacje otwarte są przez cały rok na przeznaczonej do tego stronie www.invisalignsmilesquad.com

Obecnie prowadzimy rekrutację zespołu w poniższych krajach:

Wielka Brytania i Irlandia

Francja

Niemcy

Holandia

Polska

Arabia Saudyjska

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Poszukujemy ambitnych osób, które pasują do naszych wartości.

Cenimy zaangażowanie, pasję i autentyczność. Nie jest dla nas ważna tylko liczba obserwujących.

06

Często zadawane pytania.

 • ZWIŃ WSZYSTKO
 • ROZWIŃ WSZYSTKO

Ilu influencerów mogę leczyć?

Influencerzy chcący poddać się leczeniu samodzielnie wybierają lekarza Invisalign. Lekarz może leczyć nie więcej niż 3 influencerów rocznie, a kilku lekarzy w ramach jednej praktyki stomatologicznej może leczyć nie więcej niż 5 influencerów.

Czy konieczne będzie podpisanie umowy?

Tak, ale tylko wówczas, gdy influencer wybierze lekarza i zostanie zakwalifikowany do leczenia. Lekarz musi zawrzeć umowę z Align Technology, aby móc leczyć danego pacjenta.

Czy jeśli influencer, który mnie wybrał, nie odpowiada moim oczekiwaniom, mogę pozostać w programie i leczyć innego influencera?

Poinformujemy Cię, jeśli w Twojej okolicy będą nowi influencerzy, którzy chcą zostać Twoimi pacjentami.

Czy otrzymam wynagrodzenie za usługi lub materiały, np. zdjęcia rentgenowskie?

W ramach naszej współpracy prosimy Cię o pokrycie ponoszonych kosztów, a my rezygnujemy z lab fee na leczenie Invisalign i Vivera.

Co się dzieje, gdy uznam, że nie mam odpowiednich kompetencji klinicznych, aby leczyć danego influencera?

Prosimy, abyś bezzwłocznie nas o tym poinformował.

W ilu postach mogę być oznaczony?

Influencerzy tworzą treści dotyczące ich wrażeń z leczenia, więc decyzja o oznaczaniu lekarza, gdy jest to ich zdaniem właściwe, należy do nich.

Czy mogę wykorzystywać treści do promowania siebie/swojej praktyki?

Lekarz może publikować we własnym imieniu/ponownie udostępniać treści za pomocą funkcji platformy, pod warunkiem uprzedniego otrzymania pisemnej zgody influencera. Więcej informacji podajemy we wskazówkach na ten temat przekazywanych lekarzom.

Czy mogę tworzyć z influencerem treści dotyczące mojego gabinetu?

Jest to kwestia do rozstrzygnięcia między lekarzem a influencerem, ponieważ nie możemy doradzać w sprawie oddzielnych działań podejmowanych wspólnie z taką osobą. Zachęcamy do omówienia tego problemu bezpośrednio z influencerem.

Co się dzieje, gdy influencer jest niezadowolony?

Influencerzy powinni skontaktować się z nami i przedyskutować przyczyny niezadowolenia z leczenia, abyśmy mogli wspólnie poszukać rozwiązania.

Leczyłem lub leczę zainteresowanych pacjentów. Czy mogą oni wziąć udział w programie?

Należy kierować ich na stronę www.invisalignsmilesquad.com, aby zgłosili swoją kandydaturę w trakcie przyjmowania zgłoszeń.